142. árverés

142. árverés - Erdély 73-83

74. tétel
Bethlen Imre, Idősb G(róf)
Nagy Enyeden, 1829. Ref Collegium.
75. tétel
Gyárfás Elemér, dr.
Cluj-Kolozsvár, 1937. Minerva Rt.
79. tétel
(Cluj-Kolozsvár, 1936. Fraternitas ny.)
82. tétel
Szádeczky Lajos, dr.
Bp., 1905. MTA.
83. tétel
Szádeczky Kardoss Lajos, dr.
Bp., 1927. Franklin-Társulat.