143. árverés - Magyar avantgarde 113-115

113. tétel
Kassák Lajos
Wien, 1921. Bán-Verlag.
114. tétel
Bp., é.n. Krausz J. és Társa.
115. tétel
Bp., é.n. Krausz J. és Társa.