143. árverés - Széchenyi István gróf és kora 159-163

159. tétel
Dessewffy Aurél, Marczel és Emil, gróf
Kassán, 1832. Werfer Károly ny.
160. tétel
Széchenyi István, gróf
Pesten, 1830. Trattner és Károlyi.
162. tétel
(Bp., 1885. Franklin-Társulat.)