152. árverés - 137. tétel
< >

(Scriver, Christian) Skrifer Kristián
Gotthóldnak Külömb-külömb-féle Dolgoktól, 's Alkalmatosságoktól vétetett, és az Istennek Ditsöségére's az emberi Indúlatoknak meg-jobbittatásokra intéztetett kegyes elmélkedései, mellyeket öszve-szedett és német nyelven ki-adott ~, néhai magdeburgi pap. Mostan pedig, a' Német nyelvből, Magyarra forditott Takáts Ádám.