153. árverés

Aukciók

Dátum: 2020-06-05 17:00:00
Helyszín: Központi Antikvárium, 1053 Budapest, Múzeum krt. 13-15.
Bemutató helye: Központi Antikvárium, 1053 Budapest, Múzeum krt. 13-15.
Bemutató ideje: 2020. május 25. - 2020. június 4. hétköznap 10.00-18.00 óráig

Az ár az adott értékhatárok között az alábbi összegekkel emelkedik:

1 000 Ft -tól 1 900 Ft -ig 100 Ft
2 000 Ft -tól 4 800 Ft -ig 200 Ft
5 000 Ft -tól 9 500 Ft -ig 500 Ft
10 000 Ft -tól 19 000 Ft -ig 1 000 Ft
20 000 Ft -tól 48 000 Ft -ig 2 000 Ft
50 000 Ft -tól 95 000 Ft -ig 5 000 Ft
100 000 Ft -tól 190 000 Ft -ig 10 000 Ft
200 000 Ft -tól 480 000 Ft -ig 20 000 Ft
500 000 Ft -tól 950 000 Ft -ig 50 000 Ft
1 000 000 Ft -tól 1 900 000 Ft -ig 100 000 Ft
2 000 000 Ft -tól 4 800 000 Ft -ig 200 000 Ft
5 000 000 Ft felett     500 000 Ft
Árverési feltételek:

1. A Központi Antikvárium mint Aukciósház az árverést a tételek tulajdonosainak megbízásából mint kereskedelmi megbízott szervezi, rendezi és vezeti. 
 

2. A tételek a katalógus sorrendjében kerülnek kikiáltásra úgy, hogy az árverésvezető a sorra kerülő tétel katalógusszámát, valamint kikiáltási árát élőszóban kihirdeti, amire a venni szándékozók tárcsájuk felemelésével teszik meg ajánlatukat. A tétel vételi jogát leütéssel az a vevő szerzi meg, aki a legnagyobb árajánlatot teszi, kivéve, ha a tétellel kapcsolatban a Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztályának Műtárgyfelügyeleti Hatósági Osztálya által kijelölt közgyűjtemény érvényesíti elővásárlási jogát.
 

3. A vételár a tárgy leütési ára plusz 15% árverési jutalék. A vevő készpénzben vagy hitelkártyával a vételárat, vagy annak 20%-át foglalóként az árverésen helyben köteles az Aukciósház részére megfizetni,amely követelésre az elévülés általános szabályai az irányadók. Ha a teljes vételár egy összegben az árverésen kifizetésre kerül, úgy a tárgy a helyszínen átvehető. A vevő a leütést követően a vételár legalább 20%-át köteles az Aukciósház részére megfizetni, amely követelésre az elévülés általános szabályai az irányadók.

4. Az Aukciósház biztosítja annak lehetőségét, hogy a vevő a foglalót meghaladó vételárrészt az árverés időpontjától számított 14 napon belül egyenlítse ki. Ez esetben a vevő a tárgyat csak akkor veheti át, ha a teljes vételárat kiegyenlítette. A vételárba a foglaló összege – határidőn belüli teljesítés esetén – beleszámít. Amennyiben megadott határidőig a vevő a tétel átvételére nem jelentkezik, az Aukciósház egyösszegű tárolási díjat számít fel, amely mértéke az át nem vett tételek leütési árának 20%-a. Az Aukciósház fenntartja továbbá magának a jogot, hogy 1 hónapon túli késedelmes átvétel esetén a vevő ajánlatát érvénytelennek tekintse és a foglaló összegét megtartsa.

 

5. A leütött tételt visszavenni és újra árverésre bocsátani tilos. Amennyiben a már leütött tétel vevőjének személye pontosan nem állapítható meg, az árverésvezető jogosult a tételt újra árverésre bocsátani.
 

6. Tilos mindenféle összebeszélés, amely arra irányul, hogy harmadik személyeket a piaci árat lényegesen meghaladó vételár kínálatára rávegyen és így megkárosítson.
 

7. Az árverés előtti kiállításon és az árverésen minden tétel megtekinthető. A katalógusban szereplő leírások és illusztrációk kizárólag azonosításul és tájékoztatásul szolgálnak, így a vevőknek saját maguknak kell az árverést megelőzően meggyőződniük az árverési tételek állapotáról és arról, hogy az megfelel-e a katalógusban leírtaknak. A tételek szavatosság nélkül, minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt abban az állapotban kerülnek eladásra, amelyben az árverés idején vannak.
 

8. Az eladásra kerülő tételek a kikiáltási ár alatt nem vásárolhatók meg. A vevő által tett árajánlatért, a kifizetett árverési árért az Aukciósház semmiféle felelősséget nem vállal, és nem kötelezhető, hogy nevezett tételt ugyanezen áron egy későbbi időpontban újra árverésre ajánlja vagy forgalomba hozza.
 

9. A védett tételeket – ezek sorszámát legkésőbb az aukció megkezdéséig kihirdetjük – Magyarországról kivinni nem lehet, valamint mindenkori tulajdonosi adatokat nyilvántartásba veszik. A későbbi tulajdonváltozás kötelezően bejelentendő. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az Aukciósház közölni tartozik a tételek tulajdonosainak adatait a Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztályának Műtárgyfelügyeleti Hatósági Osztályával.

10. Amennyiben a vevő személyesen nem kíván részt venni az árverésen, az általa adott vételi megbízás alapján helyette az Aukciósház – a megbízásnak megfelelően – hivatalból árverezhet. Vételi megbízást adni a kiállítás ideje alatt lehet

¾ személyesen vagy írásban az alábbi címen: 1053 Budapest, Múzeum krt. 13-15.,

¾ weben a www.kozpontianikvarium.hu honlapon keresztül,

¾ e-mailben az aukcio@kozpontiantikvarium.hu címen

Közgyűjtemények megbízásait hivatalos formában előleg nélkül elfogadjuk, magánszemélyek vételi megbízásának elfogadásához a vételi megbízás összege 20%-ának, mint előlegnek a befizetése szükséges. Sikertelen megbízás esetén az árverés után az előleget levonás nélkül visszakapja a megbízó. Amennyiben a megbízás sikeres, az előleg foglalónak tekintendő.
 

11. Az árverés végén az el nem kelt tételek újraárverezését lehet kérni.
 

12. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók, valamint vitás kérdés esetén a felek az Aukciósház székhelye szerinti általános hatáskörű bíróságok kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

Központi Antikvárium