Balog György: A' Cornelius Neposnak avagy Aemilius Probusnak Hires Nevezetes Hadi Fejedelmeknek életekrül és cselekedetekrül irt könyve. Most pedig Magyar nyelvre fordéttatott ~ által, Sopronban 1700. Esztend.