Koszorú. Szépirodalmi s általános miveltség terjesztő hetilap. 1863. Második félév.