Szerb Antal: Magyar irodalomtörténet. Második, átdolgozott kiadás.