159. árverés - Tétel 188

188. tétel
Ürmösy Sándor
Kolozsvárt, 1844. Ev.ref. főisk. ny.