Kazinczy Ferenc (1759-1831) író, költő sajátkezű levele az egri püspöknek,