151. árverés - Családtörténet 37-46

37. tétel
Éble Gábor
Bp., 1895. Hornyánszky.
38. tétel
(Éble Gábor)
Bp., 1904. (Franklin-Társulat ny.)
39. tétel
Horánszky Pál, vitéz
Bp., 1940. Fodor.
40. tétel
Illéssy János, dr.
Bp., 1902. Athenaeum.
41. tétel
Kayser, Michael
Posonii, 1803. Typis Simonis Petri Weber.
43. tétel
Lengyel Alfréd, dr.
Mosonmagyar, 1943. Mosonv.
44. tétel
Szentgyörgyi György Gusztáv
Eperjesen, 1910. Kósch Árpád ny.
45. tétel
Szilágyi László, dr. vitéz ákosfalvi
Bp., (1939.) Singer és Wolfner.