158. árverés

158. árverés - Széchenyi István gróf és kora 486-491

486. tétel
Dessewffy Aurél, Marczel és Emil, gróf
Kassán, 1832. Werfer Károly ny.
488. tétel
Széchenyi István, Gr.
Kolozsvártt, 1870. Stein János.
490. tétel
Széchenyi István, gróf
Lipcsében, 1833. Wigand Ottónál.
491. tétel
Széchenyi István, (gróf)
Pesten, 1843. Trattner-Károlyi.