144. árverés

144. árverés - Erdély 90-105

91. tétel
Bethlen Lajos, gróf
Kolozsvárt, 1908. Gombos Ferencz ny.
93. tétel
Bodor Aladár
Losoncz, 1906. Kármán Zsigmond ny.
94. tétel
Dobránszky Péter, dr.
Bp., 1875. (Buschmann F. ny.)
95. tétel
Farkas, (Sándor) Alexander
Nagyenyed-Aiud, 1938. (Keresztes Nagy Imre ny.)
96. tétel
Fogarasy Mihály
Bécsben, 1837. Strauss Antal özvegye' betűivel.
97. tétel
Gyarmathy Zsigáné
Bp., 1896. Franklin-Társulat.
99. tétel
Jakab Elek
Budán-Budapesten, 1870-1888. Kir. Magy. Egy.
100. tétel
Kiss Pál
Marosvásárhely, (1942.) Petri Károly.
102. tétel
Oberding József György, dr.
Cluj-Kolozsvár, 1934. Minerva Rt.
103. tétel
Szádeczky Kardoss Lajos, dr.
Bp., 1927. Franklin-Társulat.
105. tétel
Szent-Györgyi Dénes
Maros-Vásárhely, (1912.) Adi Árpád ny.