144. árverés

144. árverés - Utazás 448-461

448. tétel
Boér Jenő
Bp., 1928. Életiskola.
449. tétel
Bulyovszky Károly, gyulafalvi
Bp., (1901.) Athenaeum Rt. ny.
450. tétel
De Gerando Ágostné gróf Teleki Emma
Pest, 1873. Heckenast Gusztáv.
451. tétel
(Dobieczki Sándor)
(Bp., 1904. Franklin-Társulat ny.)
452. tétel
Halász Mihály
Bp, 1881. Hunyadi Mátyás Int..
454. tétel
Mocsáry Béláné Fáy Mária
Bp., 1899. Athenaeum ny.
456. tétel
Podmaniczky Frigyes, b(áró)
Pesten, 1853. Irodalmi Intézet.
457. tétel
Rácz Kovách Margot
H.n, (1890.) ny.n.
458. tétel
Rudolf trónörökös főherczeg
Bp., 1890. K. M. Természettud. Társulat.
461. tétel
Weld, (Isaac) Izsák
Pesten, 1818. Trattner János Tamás.